Hlavní důvod poškození rotační čepele během provozu

Hlavní důvody ohnutí nebo zlomení rotačního oje při provozu

1. Rotační oj se přímo dotýká kamenů a kořenů stromů na poli.
2. Stroje a nástroje prudce klesají na tvrdou zem.
3. Během provozu je otočen malý roh a hloubka pronikání půdy je příliš velká.
4. Kvalifikované rotační oje vyráběné běžnými výrobci se nekupují.

Opatření

1. Před provozem stroje na zemi je nutné nejprve porozumět podmínkám terénu, předem odstranit kameny na poli a při práci obejít kořeny stromů.
2. Stroj by měl být spuštěn pomalu.
3. Srovnávací stroj musí být při otáčení zvednutý.
4. Nože rotačního kultivátoru by neměly být zasunuty příliš hluboko do půdy.
5. Musí být zakoupeny kvalifikované rotační oje od běžných výrobců

news

Čas odeslání: 15. září 2021